Sisältöön »

Bio- ja kiertotalouden
mahdollisuudet

Energiakartta (pdf)

Forssan seudun energiatuotanto, sähkökulutus ja kokonaispäästöt

Forssan seudun energiatuotanto on arvioltaan 500 GWh / vuosi. Forssan seudun sähkökulutus on noin 507 GWh / vuosi ja kokonaisnergiakulutus arvioltaan 2 053 GWh / vuosi. Forssan seudun kokonaispäästöt olivat vuonna 2020 286 ktCO₂ekv. Suurimmat päästölähteet olivat tieliikenne, maatalous ja energiantuotanto. Teollisuuden osuus kokonaispäästöistä on noin 6 %.

Mikäli Forssan seudun alueella toteutuisi esimerkiksi kuusi (6) teollisen mittakaavan aurinkovoima-aluetta, sähkötuotanto voisi olla jopa 770 GWh / vuosi. Tämä vastaa noin 13 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkötarpeisiin. Forssan seudulla on toiminnassa 16 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden sähkötuotanto on arvioltaan 280 GWh / vuosi. Tämä vastaa noin 5 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkötarpeisiin. Lisäksi potentiaali uusiin tuulivoimahankkeisiin on isohko. Hämeen maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen mukaisesti Forssan seudulle olisi mahdollista rakentaa jopa 100 tuulivoimalaa lisää (7 aluetta). Niiden teoreettinen sähkötuotanto olisi noin 2 803 GWh / vuosi.

Lisäksi muut potentiaaliset energialähteet ovat geoenergia ja bioenergia. Paikallisesti tuotetulle biometaanille on merkittävä kysyntäpotentiaali, suuret volyymit erityisesti teollisuudessa. Geoenergian hyödyntäminen kiinteistökohtaisesti on erittäin suositeltavaa.

Yhteenveto

Koko seutuKokonaispäästöt 2005Kokonaispäästöt 2020Osuus
Kulutussähkö51,8 kt CO2e21,9 kt CO2e8 %
Sähkölämmitys17,0 kt CO2e6,9 kt CO2e2 %
Kaukolämpö24,7 kt CO2e25,7 kt CO2e9 %
Öljylämmitys24,6 kt CO2e11,6 kt CO2e4 %
Muu lämmitys10,2 kt CO2e9,6 kt CO2e3 %
Teollisuus35,1 kt CO2e17,0 kt CO2e6 %
Työkoneet24,8 kt CO2e20,7 kt CO2e7 %
Tieliikenne98,9 kt CO2e80,2 kt CO2e28 %
Raideliikenne0,0 kt CO2e0,0 kt CO2e0 %
Vesiliikenne0,5 kt CO2e0,4 kt CO2e0 %
Maatalous75,9 kt CO2e74,7 kt CO2e26 %
Jätteiden käsittely18,7 kt CO2e11,9 kt CO2e4 %
F-kaasut9,1 kt CO2e5,8 kt CO2e2 %
Tuulivoima0,0 kt CO2e0,0 kt CO2e0 %
Yhteensä391,3 kt CO2e286,3 kt CO2e

Linkit

 

Olemme
apunasi

Forssan Yrityskehitys avustaa eri vaihtoehtojen selvittämisessä yrittäjää etsimään tälle parhainta ratkaisua yrityksen sijoittumiseen. Ole meihin yhteydessä, etsitään yrityksellesi paras ratkaisukokonaisuus. 

Ota yhteyttä »

 
x