Sisältöön »

Haluatko lisätä ymmärrystä yrityksesi hiilijalanjäljestä ja energiataseesta?

Kun haluat vahvistaa näkemyksiäsi käytäntölähtöiseen ja systemaattiseen hiiliviisaustyöhön voit tutustua alla olevan työpajasarjan aineistoon. Meillä on lisäksi käytössä hiilijalanjäljen tarkasteluun soveltuva laskuri, jonka avulla lisäät ymmärrystä energiataseesta ja saat investointien tueksi soveltuvaa tietoa työllisyysvaikutuksista, verotulovaikutuksista, kulutusvaikutuksista sekä päästövaikutuksista. Varaa aika tapaamiseen yrityskehittäjiltämme »

Tallenteita

1. Työpaja

Ensimmäinen työpajatyöskentely tarjosi näkökulmia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten vihreä siirtymä vääjäämättä vaikuttaa jokaiseen valmistavan teollisuuden alalla toimivaan yritykseen?
  • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia siirtymä kohti kestävämpiä toimintapoja tuo tullessaan?
  • Minkälaisia ovat alueen yritysedustajien omat kokemukset ja tarpeet liittyen vihreään siirtymään ja päästövähennystoimenpiteisiin?

Tilaisuuden ohjelmasta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy.

Työpaja 2: Konkretiaa hiilijalanjäljen laskentaan

Toisessa työpajassa syvennyttiin osallistujayritysten tärkeäksi nostamiin hiilijalanjäljen laskennan teemoihin. Yritykset saivat vastauksia laskennan rajausta, tarvittavien tietojen keruuta sekä laskennan työkaluja koskeviin kysymyksiin.

Lisäksi keskusteltiin hiilijalanjäljen raportoinnista sekä toimenpiteiden näkyväksi tekemisestä.

Työpaja 3: Vihreän siirtymän vaikutukset, liiketoimintamahdollisuudet, mahdollisuudet ja lähtökohdat

Viimeisessä työpajassa määriteltiin yhteisesti työpajasarjan keskeiset tulokset ja koottiin yhteen käsitys hiiliviisaustyön kokonaisuudesta ja tärkeimmistä painopisteistä. Työpajassa kuultiin puheenvuoro keinoista toteuttaa yrityksen systemaattisesta hiiliviisaustyöstä, vastuullisesta viestinnästä sekä rahoitusmahdollisuuksista.

Forssan Yrityskehityksellä on käytössään hiilijalan jäljen tarkasteluun soveltuva laskuri, jolla saat energia taseen hahmottamiseen ja yleiseen ja alueelliseen investoinnin perusteluun soveltuvaa tietoa. Varaa aika laskentaan Yrityskehittäjiltämme »

Yrityskohtaiseen ja yrityksen tuotekohtaiseen laskentaan esimerkkivälinetiä päästölähteiden tunnistamiseen löydät 2. työpajan materiaalista.

  • Yritys voi laskea hiilijalanjäljen itse maksuttomia tai maksullisia laskentatyökaluja hyödyntäen
  • Alalla toimii lukuisia konsulttityrityksiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän erikoistuneet päästölaskentaan
  • Myös opiskelijat tekevät opinnäytetyönä laadukasta hiilijalanjäljen laskentaa
  • Yrityksen hiilijalanjälki on mahdollista laskea myös osana hanketta (mahdollisena tekijänä tai laskennan tukijana hankeorganisaatio, konsulttiyritys, oppilaitos tai tutkimuslaitos)

Lisätietoa

 

Olemme
apunasi

Forssan Yrityskehitys avustaa eri vaihtoehtojen selvittämisessä yrittäjää etsimään tälle parhainta ratkaisua yrityksen sijoittumiseen. Ole meihin yhteydessä, etsitään yrityksellesi paras ratkaisukokonaisuus. 

Ota yhteyttä »

 
x